Gratis krant voor iedere paardensport liefhebber

Colofon

Gedel. Uitgever:
Luc Pol  | luc@paardenspul.nl

Bladmanager:
Debra Janse | debra@paardenspul.nl

Assistent Bladmanager & Redactie:
Annabel van der Pol | annabel@paardenspul.nl

DTP & Eindredactie:
Renée van Leyen | renée@paardenspul.nl

Receptie & Trafficmanagement:
info@paardenspul.nl

Verkoop & Accountmanagement:
Yke de Boer | yke@paardenspul.nl | 085-4010478
Erik Kuipers | erik@paardenspul.nl | 085-4010478

Post kunt u richten aan:
Wild Horse Media BV
T.a.v. Paard & Spul
Munt 71a, 8446 AK Heerenveen

Uw advertentiemateriaal kunt u zenden aan: info@paardenspul.nl